joi, 24 februarie 2011

Mărţişoare, mărţişoare...


Întotdeauna am admirat oamenii care ştiu să "se descurce", la modul pozitiv. În liceu făceam "afaceri". Mă descurcam foarte bine la limba franceză şi la limba română şi începusem să fac proiecte, eseuri, dizertaţii pe anumite teme, ehe, un adevărat business. E foarte important să ştii să-ţi valorifici propriile abilităţi pentru a te face remarcat şi pentru a reuşi să fii mereu mai bun. Unde vreau să ajung? Ce intenţionez prin această postare? Colega mea de facultate, Otilia Iutiş, studentă la Facultatea de Psihologie şi la Facultatea de Arte în acelaşi timp ne propune un alt tip de "business", de tip studenţesc. Cu ocazia venirii primăverii ne-a pregătit mărţişoare unice (handmade) lucrate de ea cu minuţiozitate şi pasiune. Preţurile sunt studenţeşti! Ele variază între 1.5 lei şi 4.5 lei. Pentru cei interesaţi de calitate şi nu de kitch-urile de pe piaţa românească, vă recomand cu drag munca Otiliei.

Pentru informaţii suplimentare:

Otilia Iutiş - e-mail: austronautumn@yahoo.com , tel: 0745465708.

Când munca e o plăcere, viaţa e frumoasă! .

vineri, 18 februarie 2011

Tradiţie, istorie, cultură


Ieri, 18 februarie, la Iaşi a avut loc lansarea revistei "Tracitas atque latinitas", revistă coordonată de către domnul profesor Ilie Istrati, profesor de limba latină şi greacă veche. Din colectivul de redacţie fac parte profesori universitari, profesori de liceu şi generală, studenţi şi elevi. În cadrul acestei reviste am onoarea de a coordona secţiunea "De litteris thracis"- Despre literatura poporului trac prin care intenţionez să pun la îndemâna cititorilor un instrument teoretic util pentru cunoaşterea capodoperelor antice, a poemelor, liricii şi romanelor tracice care au avut un rol deosebit în evoluţia gustului artistic, a idealurilor şi a concepţiilor vremii. M.Bloch afirma că "istoria este ştiinţa despre oameni în timp". Voi încerca să prezint treptat un act de reconstituire a unei istorii vii, a unei istorii umane.

"Revista deschide o nouă pagină în viaţa adolescentului român, cea a descoperirii istoriei strămoşilor săi. Despre istorie se poate vorbi în trei feluri. Se poate vorbi cu indiferenţă, cu dispreţ, iubire şi respect. Din aceste trei posibilităţi colaboratorii revistei aleg calea iubirii şi a respectului faţă de istoria şi cultura noastră naţională. În paginile revistei vom relata istoria a două popoare antice, cel al traco-dacilor şi cel al latino-italicilor. Prin revista noastră vom respecta principiul istoricului roman Tacitus "sine ira et studio" şi vom prezenta istoria ambelor popoare "fără ură şi părtinire". "


Director fondator, Prof. Ilie Istrati