vineri, 18 februarie 2011

Tradiţie, istorie, cultură


Ieri, 18 februarie, la Iaşi a avut loc lansarea revistei "Tracitas atque latinitas", revistă coordonată de către domnul profesor Ilie Istrati, profesor de limba latină şi greacă veche. Din colectivul de redacţie fac parte profesori universitari, profesori de liceu şi generală, studenţi şi elevi. În cadrul acestei reviste am onoarea de a coordona secţiunea "De litteris thracis"- Despre literatura poporului trac prin care intenţionez să pun la îndemâna cititorilor un instrument teoretic util pentru cunoaşterea capodoperelor antice, a poemelor, liricii şi romanelor tracice care au avut un rol deosebit în evoluţia gustului artistic, a idealurilor şi a concepţiilor vremii. M.Bloch afirma că "istoria este ştiinţa despre oameni în timp". Voi încerca să prezint treptat un act de reconstituire a unei istorii vii, a unei istorii umane.

"Revista deschide o nouă pagină în viaţa adolescentului român, cea a descoperirii istoriei strămoşilor săi. Despre istorie se poate vorbi în trei feluri. Se poate vorbi cu indiferenţă, cu dispreţ, iubire şi respect. Din aceste trei posibilităţi colaboratorii revistei aleg calea iubirii şi a respectului faţă de istoria şi cultura noastră naţională. În paginile revistei vom relata istoria a două popoare antice, cel al traco-dacilor şi cel al latino-italicilor. Prin revista noastră vom respecta principiul istoricului roman Tacitus "sine ira et studio" şi vom prezenta istoria ambelor popoare "fără ură şi părtinire". "


Director fondator, Prof. Ilie Istrati

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu