vineri, 18 martie 2011

Opinia săptămânii


Interviu cu domnul profesor Ilie Istrati, profesor de Limba Latină şi Greacă Veche, redactor-şef al revistei şcolare “Tracitas atque Latinitas” şi Director Fondator al Societăţii Culturale “Respublica Romana”, Iaşi.

Sursa: http://www.iasi24info.ro/

Elena Ungureanu : Ce v-a atras la Limba Latină?
Ilie Istrati : Limba Latină m-a încântat prin înţelepciunea exprimată în proverbele sale frumoase şi prin logica sa nobilă care te face să judeci atunci când traduci un text din latină în română. Limba latină îţi disciplinează mintea şi îţi înobilează sufletul prin exemplele de virtute ale pesonalităţilor romane ca Romulus şi Remus, Cincinnatus, Fabius Maximus Cunctator.

E.U. : Ce anume vă place în domeniul literaturii latine ?
I.I. : Literatura latină încântă prin modelele de virtute ale eroilor latini pe care le găsim în paginile sale cât şi prin simplitatea şi didacticismul ei. Cicero zicea: scopul discursului este de a capta atenţia, de a delecta şi de a instrui. Aceste lucruri le conţine şi literatura latină plus un patriotism puternic demn de toată admiraţia pentru a instrui sufletul uman.

E.U. : Care sunt avantajele şi dezavantajele sistemului de învăţământ român, în opinia dumneavoastră ?
I.I. : Cred că avantajele sistemului de învăţământ român sunt: seriozitatea sistemului de predare, predarea temeinică a cunoştinţelor teoretice, accesul tuturor copiilor la învăţământul public. În opinia mea, dezavantajele învăţământului românesc sunt: dezechilibrul între teorie şi practică, lipsa manualelor noi cât şi a materialelor didactice la ore, slaba motivare financiară a profesorilor, înstrăinarea spirituală faţă de ţară a unora dintre profesori, lipsa dragostei faţă de patrie a multor părinţi .

E.U. : Ce credeţi că ar trebui să facă un profesor român pentru a îmbunătăţi starea actuală a învăţământului?
I.I. : Pentru a îmbunătăţi starea învăţământului român este necesară o finanţare corectă şi echitabilă a tuturor cadrelor didactice din învăţământ şi o dragoste mai mare din partea profesorilor faţă de patria lor, România.

E.U. : Ştiu că sunteţi director fondator al unei societăţi culturale ieşene. Ce anume ne puteţi spune despre acest proiect?
I.I. : Acest proiect este la început şi treptat se va materializa în înfiinţarea societăţii culturale ‘Respublica Romana’. Este un mesaj nou trimis societăţii române că se poate trăi mai bine în propria ţară atunci când îţi iubeşti patria latină cu adevărat. Prin acest proiect dorim să începem un proces de revitalizare morală a tradiţilor şi obiceiurlor, virtuţilor strămoşilor noştri traco –latini, precum a procedat la rândul său strămoşul nostru, împăratul Octavian Augustus.

E.U. : Ce v-a determinat să puneţi bazele Societăţii Culturale ‘Respublica Romana’?
I.I. : Dorinţa de a îndrepta o nedreptate adusă poporului român. Poporul român care este deţinătorul puterii a ajuns să se închine, să ceară o minimă bunăstare materială în faţa unor funcţionari, aleşi să guverneze pentru popor iar nu pentru bunăstarea lor materială. Acest popor român doreşte să ducă o viaţă decentă şi demnă ca strămoşii săi traco-latini, ca poporul Roman de odinioară.
De aceea, am ales ca model de virtute, dreptatea şi justiţia. În vechea Republică Romană poporul era cel care îşi decidea destinul şi bunăstarea materială şi culturală iar nu nişte funcţionari publici. Scopul societăţii noastre culturale este ‘Salus populi suprema lex’ « Bunăstarea poporului este legea supremă ».

E.U.: Care este mesajul pe care doriţi să-l transmiteţi prin intermediul acestor iniţiative culturale (Revista « Tracitas atque Latinitas » şi Societatea Culturală Respublica Romana’) ?
I.I. : Astăzi când se vorbeşte despre traco-daci fie că se exagerează, fie se minimalizează istoria, cultura şi civilizaţia acestui popor balcanic în formarea poporului român. Limba latină care este mama limbii române a devenit pentru unii o adevărată povară din cauza ignoranţei pentru unii funcţionari aleşi să vegheze la protejarea ei, şi nu la distrugerea ei sau îndepărtarea latinei din şcoli. De aceea, scopul revistei ‘Tracitas atque Latinitas’ este de a aduce adevărul despre strămoşii noştri traco-latini făra ură şi părtinire. Prin Societatea culturală « Respublica Romana » vom trezi conştiinţa naţională, demnitatea poporului român, care-l va ajuta să-şi cunoască mai bine strămoşii săi şi să-şi iubescă patria latină, istoria şi tradiţiile, virtuţile părinţilor traco-latini. Prin societatea Respublica Romană vom revigora vechile virtuţi romane care ne vor salva de sărăcie şi disperare, de nedreptate şi nefericire. Pentru că astăzi se creează impresia că suntem străini în propria noastră ţară şi nimeni nu ne mai poate apăra de sărăcie şi de nedreptate.

E.U. : Cine poate adera la această nouă mişcare culturală ieşeană ?
I.I. : La această mişcare culturală pot adera toţi românii care recunosc statutul societăţii şi sunt de acord cu el.
-Depun jurământul de fidelitate faţă de societatea culturală şi participă după posibilităţi la acţiunile culturale şi educative.
-Ajută societatea culturală cu resurse financiare după puterea fiecăruia lunar.

E.U. : Alături de o echipă de tineri, am iniţiat un nou proiect ieşean. Astăzi vom lansa un nou site care îşi propune să realizeze o nouă retrospectivă a evenimentelor locale şi nu numai. Ce părere aveţi despre acest proiect ?
I.I. : Elena, sigur că am o părere bună. “Audiatur et altera pars” ziceau părinţii noştri romani. Să fie auzită şi cealaltă parte când vine vorba de adevăr. Este o iniţiativă lăudabilă din partea voastră. Pentru că tânăra generaţie este cea care va salva ţara de sărăcie şi nedrepate, va iubi patria latină aşa cum făceau şi strămoşii noştri.

« Ca adevărul să triumfe noi trebuie să-l spunem şi să-l apărăm »

E.U. : Vă rugăm să transmiteţi un mesaj pentru cititorii noştri.
I. I. : Ca adevărul să triumfe noi trebuie să-l spunem şi să-l apărăm. Pentru ca pietatea, fidelitatea, libertatea să triumfe spre binele comun, aceste virtuţi trebuie cultivate în sufletul oamenilor ca nişte flori frumoase de primăvară. Fercirea se naşte din înţelepciune, iar înţelepciunea se dobândeşte prin practicarea constantă a virtuţilor.
.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu