miercuri, 17 august 2011

Oameni de seamă

"Stai departe de oamenii care îţi micşorează ambiţia. Oamenii mici întotdeauna fac asta. Cei cu adevărat mari te fac să te simţi că şi tu poţi deveni mare".
~Mark Twain~


Încă din cele mai vechi timpuri, marii învăţaţi afirmau că omul este principala valoare a Universului. Aşa a gândit, poate, Sofocle, când a afirmat că în lumea asta plină de minuni "nimic nu este mai minunat ca omul".

"Calitatea de om însă - afirmă Ion Biberi - nu este acordată omului ca un dar, o dată cu apariţia lui pe lume, ci este o demnitate care trebuie cucerită, prin stăpânire de sine şi înălţare morală". Omul este, sau mai degrabă devine permanent o personalitate activă, datorită actului formativ pe care societatea îl exercită asupra sa. În acest sens este elocventă remarca sociologului Petre Andrei: "Oamenii mari sunt de fapt expresia unei epoci anumite, ei poartă semnul timpului în care trăiesc şi-l imprimă mai departe tuturor formelor de manifestare socială".

Faptele înaintaşilor ne ajută să ne formăm o viziune clară despre viaţa semenilor noştri din diferite perioade istorice, a colectivităţilor umane şi a unor "oameni de seamă", care au influenţat în mod decisiv mersul evenimentelor. Aceştia au împins societatea înainte, au ordonat-o, au organizat-o şi au pus-o în mişcare, insuflându-i o nouă mentalitate şi uneori un nou crez.

Oamenii de seamă sunt expresia admiraţiei noastre pentru tot ce au însemnat ei, pentru verticalitatea caracterului lor, pentru că faptele lor au contribuit la deschiderea unor noi orizonturi pentru omenire. Scoaterea în relief a personalităţii oamenilor de seamă poate fi rezumată la cuvintele lui Nicolae Iorga: "o dată ce soarele a apus, aceasta este o condiţie neapărată pentru a-i vedea din nou răsăritul".

Oricare dintre noi poate face parte din categoria oamenilor de seamă. Condiţia esenţială pentru a fi un om de preţ este, conform expresiei legendarului Homer acela de "a aduce un folos mulţimii".

Elena Ungureanu
- articol publicat pe http://revistaiuventa.blogspot.com/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu