Despre mine

Sunt adepta lucrurilor care vin din suflet. Iubesc oamenii naturali şi simpli, sensibilitatea, forţa şi vulnerabilitatea, versurile lui Stănescu şi limba franceză. Cred cu tărie că fiecare dintre noi poate fi un om deosebit. Nu e o iluzie, nu e o fata Morgana, nu e un sofism. E o credinţă personală ca şi cea a asumării lui Dumnezeu, pe care-l cauţi neobosit şi care, tocmai de aceea, îţi umple viaţa. INFORMAŢII PERSONALE

Nume - UNGUREANU ELENA                                      
Adresă - Iaşi
Naţionalitate - română
Data naşterii - 30.04.1990


EDUCAŢIE ŞI FORMARE
- 2012 – prezent: masterandă, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea Relaţii Umane şi Comunicare, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi;

2009 – 2012: studii de licenţă, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea Psihologie Generală,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi;

2005 – 2009: studii liceale, Colegiul Naţional "Mihai Eminescu", Iaşi, profil filologie, intensiv Limba Franceză.

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  
- aprilie 2013 – prezent - Project Manager în cadrul organizaţiei "Surâsul Albastru";   
- martie 2013 – prezent - Reprezentant Naţional în cadrul Federaţiei Europene de Psihologie (European Federation of Psychology Students' Associations EFPSA);
- mai 2011 – martie 2013 - preşedinte al Asociaţiei Studenţeşti "Societatea Pentru Psihologie" din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi;
- octombrie 2012 – decembrie 2012 - am finalizat internshipul "Student-caut parlamentar" în cadrul unui birou parlamentar din România;
aprilie 2012 - am obţinut atestat de Inspector (Referent) Resurse Umane;
ianuarie 2012 – prezent - redactor-şef adjunct, Revista Literar-Artistică "Iuventa";
2011 – prezent  - membru EFPSA (European Federation of Psychology Students Associations);
iulie 2011 - am obţinut Youthpass în cadrul Youth Media Democracy desfăşurat în Germania, Peseckedorf;
mai 2011 – am obţinut atestat de iniţiere în "Marketingul serviciilor turistice";
21 mai 2011 – am participat la cursul "Managementul afacerilor" în cadrul proiectului "Tinereţe, Iniţiativă şi Calitate pentru Turismul Românesc", Iaşi;
mai 2011 – am obţinut atestat de "Iniţiere în tehnici de comunicare", Iaşi;
mai 2011 – am coordonat Conferinţa "Aspecte Psihologice ale Diversităţii Culturale", ediţia a Va, organizată în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi;
aprilie 2011 – iunie 2011 - membru în Comisia de Dezvoltare Organizaţională COGNOSIS (Federaţia Asociaţiilor Studenţilor la Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din România);
noiembrie 2011 - membru organizator "Şcoala de Vară" COGNOSIS;
martie 2011 – martie 2012 - redactor la Iaşi24Info - portal de ştiri local;
- februarie 2011 – coordonator al Concursului de Creativitate şi Interpretare Artistică "Dragobete te provoacă";
2010 – ianuarie 2012 - redactor-şef, revista literar-artistică Iuventa;
2010 – 2011 - vicepreşedinte pe Probleme Interne în cadrul Asociaţiei Studenţeşti "Societatea Pentru Psihologie", Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi;
2010 – 2012 - responsabil al Departamentului de Imagine şi Promovare în cadrul Societăţii culturale "Respublica Romana", Iaşi;
- aprilie 2010 - mai 2010 - am participat la Student Exchange în cadrul EFPSA, Olanda, Groningen;
- 2010 - coordonator voluntari în cadrul proiectului "Let's Do It Romania", Iaşi;
- 2010 - prezent - membru al redacţiei revistei şcolare "Tracitas atque latinitas", Iaşi;
- 21 mai 2010 - coordonator al Conferinţei "Contribuţia Culturală a Creştinismului în viaţa comunităţii. Ziua Mondială a Diversităţii Culturale";
- august 2009 - prezent - membru COGNOSIS (Federaţia Asociaţiilor Studenţilor la Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din România);
- 2009 - am participat la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Limbii Latine cu lucrarea intitulată "Arta discursurilor ciceroniene", Iaşi;
- 2009 - Premiul II pentru interpretarea artistică a piesei de teatru "Iona" la şezătoarea literară "Printre Pagini";
- 2008 - 2009 - am urmat cursurile Centrului de Excelenţă la disciplina Limba şi Literatura Română în cadrul CRTCP Iaşi;
- 2009 - am participat la Sesiunea de Comunicări Socio-Umane cu lucrarea "Ontologia Umană", Iaşi;
- 2008 - am participat la seminarul de formare a voluntarilor în cadrul Programului Naţional SNAC (Strategia Naţională de Acţiune Comunitară), proiectul "Popularizarea convenţiei O.N.U. cu privire la drepturile copilului";
- 2008 - membru voluntar Crucea Roşie, filiala Iaşi;
- 2007 - 2008 - am participat la cursurile Centrului de Excelenţă la disciplina"Limba Franceză" în cadrul CRTCP Iaşi;
- 2008 - am participat la cursurile de vară "Educaţie prin Artă" din cadrul "Programului Universitatea de Vară ANSIT 2008", Vatra Dornei;
- 2007 - am publicat articolul ştiinţific "Tradiţii folclorice în spaţiul românesc" în "Studii de muzicologie - volum II", îndrumător prof. Dorina Ţurcanu;
- 2007 - am participat la "Sesiunea de comunicări a elevilor şi cadrelor didactice" - ediţia a-IX-a, la Colegiul Naţional de Artă "O.Băncilă", Iaşi.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Limbi străine cunoscute
1. LIMBA FRANCEZĂ
  Abilitatea de a: citi - avansat; scrie - avansat; vorbi - avansat.
* Menţionez că deţin atestatul european al Limbii Franceze DELF, nivel B2.

1. LIMBA ENGLEZĂ
Abilitatea de a: citi - avansat; scrie - mediu; vorbi - avansat.

Aptitudini şi competenţe artistice
Literatură, teatru, film, muzică.

Aptitudini şi competenţe sociale
Adaptabilitate, flexibilitate, dinamism, fermitate în decizii.

Aptitudini şi competenţe organizatorice
Abilităţi de lucru în echipă, coordonare în echipă, abilităţi de susţinere a echipei, bune abilităţi de luare a deciziilor, comunicare, dinamism, cunoaşterea psihologiei umane, resurse pentru detensionarea conflictelor.

Aptitudini şi competenţe tehnice
Utilizare calculator, Microsoft Office, SPSS, cunoştinţe Internet.

Permis de conducere 
Nu (încă.)

Un comentariu: